Wewnętrzny konkurs wiedzy o języku angielskim

2511 kwietnia w Przedszkolu nr 1 w Działdowie odbył się wewnętrzny konkurs wiedzy o języku angielskim. Sześciosobowe drużyny z grup IV a, IV B i IV c zmierzyły się w pięciu konkurencjach sprawdzających zasób nabytego słownictwa, umiejętność tłumaczenia z języka polskiego na angielski i na odwrót oraz rozumienie zwrotów i zdolność odpowiedzi na zadane pytania. W jury zasiadły – mgr Wioletta Brzozowska, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz szkole języków obcych British House oraz Julia Mazurek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1. Wyniki konkursu wyglądały następująco:

1. miejsce – grupa IV B (40/40 pkt)
2. miejsce – grupa IV A (39/40 pkt)
3. miejsce – grupa IV C (37,5/40 pkt)
Jak wskazują wyniki, dzieci wykazały się ogromną wiedzą, potwierdzając, że są w pełni gotowe do podjęcia nauki języka obcego w szkole. Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz upominki w postaci książek oraz gadżetów ufundowanych przez British House. Organizatorem konkursu i osobą odpowiedzialną za przygotowanie dzieci był mgr Patryk Szymański.