Opłaty za korzystanie z wyżywienia są płatne miesięcznie do dnia 25 każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy Nr 50 1020 3541 0000 5602 0270 1795