6.30 – 8.15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • Zabawy indywidualne i w grupach.
 • Korzystanie z gier i układanek stolikowych.
 • Zabawy zorganizowane przy muzyce.
 • Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
 • Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.
 • Praca indywidualna.

8.15– 9.15 ŚNIADANIE

 • Czynności porządkowe
 • Zestaw ćwiczenia porannych.
 • Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do posiłku.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • Kulturalne zachowanie się przy stole, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków,

9.15 – 11.00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE, POBYT NA POWIETRZU, ZABAWY SWOBODNE

 • Swobodne zabawy na placu przedszkolnym, tworzenie warunków do spontanicznej zorganizowanej aktywności; obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki; zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu terenowego, gry i zabawy sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka (gry i zabawy w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych),

11.00 – 11.30  CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I HIGIENICZNE  II ŚNIADANIE

11.30 – 12.30  ZABAWY DOWOLNE, POBYT NA POWIETRZU

12.30 – 13.00  RELAKSACJA, SŁUCHANIE BAJEK, ZAJĘCIA EDUKACYJNE ZORGANIZOWANE,

13.00 – 13.20  ZABAWY RUCHOWE, DYDAKTYCZNE, EDUKACYJNE,

13.20 – 14.20 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I HIGIENICZNE, OBIAD

14.20 – 17.00 ZABAWY Z INICJATYWY DZIECI I NAUCZYCIELA

 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna, obserwacje, wspomaganie.
 • Czynności porządkowe.
 • Zabawy na powietrzu.
 • Rozchodzenie się dzieci.