Dyżur wakacyjny – zasady organizacji/wniosek [do pobrania]

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dyżuru wakacyjnego. Regulamin oraz wniosek do pobrania znajdują się poniżej.

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO

W PRZEDSZKOLU NR1 IM. JANA BRZECHWY  W DZIAŁDOWIE

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 2  przez okres 1 miesiąca   od 01.07.2021r. do 30.07.2021r. zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 • Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą  w miesiącu maju od 12.05.2021r do 21.05.2021r.  poprzez przesłanie  wniosku w formie elektronicznej na pocztę przedszkolną  –  przedszkolenr1dzwo@wp.pl  lub w sekretariacie przedszkola ( z chwilą zniesienia ograniczenia funkcjonowania placówki).
 • Ilość miejsc w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego określa dyrektor przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Decyzją dyrektora mogą zostać utworzone grupy łączone rocznikowo, w zależności  od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.
 • Dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikującą dzieci na dyżur wakacyjny.
 • Lista dzieci przyjętych na dyżur  wakacyjny zostanie podana do wiadomości w dniu 31.05.2021r. o godz. 1200 poprzez :
 • wywieszenie listy dzieci przyjętych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola  ( z chwilą zniesienia ograniczenia funkcjonowania placówki).
 • W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego Rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji drogą mailową przedszkolenr1dzwo@wp.pl lub w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola ( z chwilą zniesienia ograniczenia funkcjonowania placówki).
 • Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola. O decyzji dyrektora Rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową lub pisemnie  (z chwilą zniesienia ograniczenia funkcjonowania placówki).
 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia należy dokonać   w terminie najpóźniej do 28-ego dnia miesiąca, w którym pełniony jest dyżur.
 1. Wysokość opłaty za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana wg obowiązującej stawki w przedszkolu.
 1. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka kończącego edukację w placówce będą dokonywane do końca miesiąca w którym przedszkole będzie pełniło dyżur. Dla pozostałych dzieci środki te będą nadpłatą na kolejne miesiące pobytu w następnym roku szkolnym